Website Banner


 
    
 
              
 
   
       
      
 พ.ต.ท หญิง สุดสวาท ผลสนอง

ตำรวจหญิงไทยหนึ่งเดียวที่สามารถผ่านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ SAAT team
(The Selection and Assistance Team for the Assessment) เดินทางไปทำการทดสอบตำรวจโซโลมอน กับฟิจิ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมภารกิจสหประชาชาติ
Current Pageid = 35