Website Banner
 
    
 
    
 
 
  ▪ Mission
   
    ประเทศซูดาน
 
 
    ประเทศบอสเนีย
 
   
    ประเทศติมอร์
 
   
    ประเทศเฮติ
 
   
    ประเทศไลบีเรีย
 
 
 
     
  Thaiunpolice.com
 
   
   
     
 
  ▪ Web Link
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
  ▪ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
   
     
 
  ▪ การฝึกอบรมตำรวจไทยเพื่อเตรียมไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมสหประชาชาติ  
 
     
  การฝึกอบรมตำรวจไทยเพื่อเตรียมไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมสหประชาชาติ

การฝึกอบรมตำรวจไทยเพื่อเตรียมไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมสหประชาชาติ ประจำปี2559 ที่ศูนย์ฝึกอบรมกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5-16 กันยายน 2559.
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
         
             
 
     
Copyright © thaiunpolice.com
Current Pageid = 29