Website Banner
 
    
 
    
 
 
  ▪ Mission
   
    ประเทศซูดาน
 
 
    ประเทศบอสเนีย
 
   
    ประเทศติมอร์
 
   
    ประเทศเฮติ
 
   
    ประเทศไลบีเรีย
 
 
 
     
  Thaiunpolice.com
 
   
   
     
 
  ▪ Web Link
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
  ▪ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
   
     
 
  ▪ ดอกไม้เหล็กในเฮติ  
 
     
  ผู้กองอุ้ย ดอกไม้เหล็กจาก ตชด. หนึ่งในคณะตำรวจไทยในเฮติ ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมสหประชาชาติในเฮติ
At MINUSTAH LOG BASE, PORT AU PRINCE, HAITI, 2014.
 
     
     
 
 
 
 
 
             
             
 
         
             
             
             
 
     
Copyright © thaiunpolice.com
Current Pageid = 18