Website Banner
 
    
 
    
 
 
  ▪ Mission
   
    ประเทศซูดาน
 
 
    ประเทศบอสเนีย
 
   
    ประเทศติมอร์
 
   
    ประเทศเฮติ
 
   
    ประเทศไลบีเรีย
 
 
 
     
  Thaiunpolice.com
 
   
   
     
 
  ▪ Web Link
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
  ▪ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
   
     
 
  สำนักเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงดาการ์เยือนประเทศเซเนกัล
 
 
     
  สำนักเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงดาการ์เยือนประเทศเซเนกัล

     วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 18:00 น.  ร.ต.อ.หญิง รุ่งทิพย์ ทิพรักษ์ นำข้าราชการและคนไทยซึ่งพำนักในประเทศไลบีเรียเข้าพบและรับประทานอาหารค่ำร่วมกับ นายวิจักขณ์ ชิตรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล เนื่องในโอกาสมา
เยือนประเทศไลบีเรียเพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีไลบีเรีย ณ รร. Royal Hotel มอนโรเวีย ประเทศไลบีเรีย
 
     
     
 
 
 
 
 
 
         
             
 
     
Copyright © thaiunpolice.com
Current Pageid = 25