Website Banner
 
    
 
    
 
 
  ▪ Mission
   
    ประเทศซูดาน
 
 
    ประเทศบอสเนีย
 
   
    ประเทศติมอร์
 
   
    ประเทศเฮติ
 
   
    ประเทศไลบีเรีย
 
 
 
     
  Thaiunpolice.com
 
   
   
     
 
  ▪ Web Link
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
  ▪ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
   
     
 
  ▪ การฝึกยิงปืนยุทธวิธี สำหรับเตรียมความพร้อม IPO  
 
     
  วันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2555
UN Pre Test  ประจำปี 2555 (2012) กองการต่างประเทศ จัดการทดสอบคัดกรอง  ก่อนเจ้าหน้าที่ UN มาทำการทดสอบจริง ณ บช.ปส.
 
     
     
 
       
             
       
             
       
             
       
             
       
             
 
     
Copyright © thaiunpolice.com
Current Pageid = 15