Website Banner
 
    
 
    
 
 
  ▪ Mission
   
    ประเทศซูดาน
 
 
    ประเทศบอสเนีย
 
   
    ประเทศติมอร์
 
   
    ประเทศเฮติ
 
   
    ประเทศไลบีเรีย
 
 
 
     
  Thaiunpolice.com
 
   
   
     
 
  ▪ Web Link
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
  ▪ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
   
     
 
  ▪ การทดสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
 
     
  ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2555
เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมสหประชาชาติ UNSAAT ประจำปี 2555 (2012) ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพฯ
 
     
     
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
             
 
 
 
 
             
 
     
Copyright © thaiunpolice.com
Current Pageid = 16